Usługi doradcze


Doradztwo budowlane

Jest to szczególna forma współpracy z inwestorem na różnych etapach budowy cechująca się indywidualnym podejsciem. Zaczynając od postawionych założeń projektowych, które chce osiągnąć Inwestor poprzez docelową lokalizację inwestycji, aż po samą pomoc w doborze projektu.

Na tych wszystkich etapach inwestycji bez wątpienia doradztwo budowlane odpowiedniego fachowca ma ogromny wpływ na przebieg powyższych prac.

Doradca weryfikuje dokumentację projektową oraz współpracuje z inwestorem i wykonawcą. Dradztwo budowlane nie ogranicza się jedynie do ustalenia technologii oraz harmonogramu robót. Dokonuje krytycznej analizy dokumentacji a następnie wskazuje błędy lub braki, które mogą prowadzić do trudności w realizacji robót budowlanych.

Często zdarza się, iż wynikiem tej współpracy doradca budowlany staje się również generalnym wykonawcą.

Doradztwo techniczne

Przygotowanie i ocena dokumentacji budowy oraz doradztwo prawno-techniczne w zakresie pozyskiwania wszelkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prawidłowego przebiegu oraz zakończenia budowy.

Doradztwo techniczne oferowane przez nas to zawsze fachowa wiedza oraz profesjonalizm. Dzięki naszej obsłudze będziecie Państwo posiadać zawsze aktualną i pełną dokumentację swojej budowy.