Szanowni Państwo,


Nasza firma bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Zapytanie ofertowe

z dnia 22.03.2017 r.

na: zakup usług doradczych proinnowacyjnych w zakresie opracowanie i wdrożenia inteligentnego systemu do zarządzania i ekspluatacji domów i mieszkań.

o dofinansowanie, których Zamawiający ubiega się w ramach podziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw dla prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup proinnowacyjnych usług doradczych, które będą stanowiły wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu inteligentnego systemu do zarządzania i ekspluatacji domów i mieszkań.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, terminy oraz inne informacje znajduja się w poniższych dokumentach do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2017 r.  do pobrania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do pobrania
Załącznik nr 1a - Szczegółowa specyfikacja kosztów i sposób ich wyceny  do pobrania
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia do pobrania
Załącznik nr 4 - Umowa warunkowa na realizację usług doradczych nr XX/XX/2017/POIR  do pobrania
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Oferenta wraz z wykazem wyświadczonych usług proinnowacyjnych  do pobrania

 

______________________________________________________________________

Aktualizacja statusu: 30-03-2017 r. - Informacja o rozstrygnięciu postępowania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania do pobrania