Szanowni Państwo,

Nasza firma bierze udział w projekcie w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

z dnia 20.04.2017 r.

na: usługi doradcze o charakterze prorozwojowym

o dofinansowanie, których Zamawiający ubiega się w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP - typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usług doradczych prorozwojowych w zakresie wsparcia prowadzenia i rozwoju działalności firmy oraz wdrożenia nowych rozwiązań.

Ogólny opis zamawiającego:

Przedsiębiorstwo TOM-BUD S.C. Jacek Brodziak Tomasz Czerwiński Wojciech Czerwiński powstało 22.02.2000 roku. Firma działa w obszarze budownictwa. Od początku działalności kluczem do osiągania sukcesu jest wysoka jakość przy umiarkowanej cenie. Przekłada się to na zadowolenie klientów. Działalność przedsiębiorstwa związana jest z handlem oraz usługami w branży budowlanej. Utrzymanie wysokiej jakości przy realizacjach inwestycyjnych jest możliwe dzięki kooperacji ze sprawdzonymi kontrahentami oraz stabilnej, profesjonalnej kadrze.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, terminy oraz inne informacje znajduja się w poniższych dokumentach do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2017 r.  do pobrania
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do pobrania
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. do pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym do pobrania
Załącznik nr 4 - Formularz IOB dla podmiotów nieposiadających akredytacji do pobrania
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Oferenta o posiadaniu akredytacji do pobrania

 

______________________________________________________________________

Aktualizacja statusu: 28-04-2017 r. - Informacja o rozstrygnięciu postępowania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania do pobrania